Bilet na koncert Cygne (New York, USA), 1.10.2015, godz. 20.00